آموزش روش کاشت و تکثیر انبه

تاریخ : 1399.05.16
نویسنده : modiriat
نظرات : 0

دنیای گیاهان : انبه یکی از پر طرفدارترین میوه های گرمسیری است که برای رشد خود نیازمند شرایط مناسب می باشد . برای این منظور ، و کسب بهترین نتیجه ، راهنمایی های زیر و کمی آزمایش و خطا ، به پرورش گیاه انبه و در نهایت کشت میوه انبه ، با بهترین کیفیت ، دست می یابید .

 

 

آموزش کاشت و پرورش انبه در آپارتمان

 

 

روش انتخاب و کاشت بذر مناسب انبه

 

بذرهای انبه به دو صورت چند جنینی و تک جنینی مشاهده می شوند . بذور چند جنینی پس از کاشت ، تولید چند نهال می نمایند که به جز یکی بقیه به لحاظ صفات، کاملا شبیه پایه مادری هستند . اما از آنجایی که نهال حاصل از بذور تک جنینی به لحاظ صفات ، شبیه پایه مادری نیستند ، استفاده از تکثیر غیرجنینی ضروری است .

برای کاشت بذر ، آنها را در خزانه در ردیفهایی به فاصله ۳۰ سانتی متر و با فاصله ۱۵ سانتی متری از هم در عمق ۶۰ سانتی متریبه نحوی می کارند که نوک جوانه هسته رو به بالا باشند. برای خزانه از خاک های رسیمتوسط یا سیلت به همراه کودهای آلی استفاده می شود. استفاده از کودهای ازتی به صورتسولفات آمونیوم در خزانه توصیه شده است. 

معمولا بذرهای انبه قوه نامه خود از ظرف مدت چهار هفته از دست میدهند و بذور پس از کاشت در خزانه پس از سه هفته جوانه می زنند . حدود شش هفته تا دوماه پس از سبز شدن ، نهالهای انتخابی را به گلدانی منتقل می کنند که حاوی خاک ،کمپوست ، شن و کود سبز است . البته به جای گلدان را کیسه های پلاستیکی نیز می توان استفاده نمود . بذور باید قبل از کاشت ضدعفونی شده و سپس در بستر بذر قرار گیرند . 

 

 

مناسب ترین اقلیم برای پرورش گیاه انبه

 

 آب وهوا اثر زیادی بر انبه دارد . بهترین اقلیم برای کشت و رشد انبه ، شرایطی است که یک فصل خشک مشخص در زمان شکوفه دهی و رسیدن میوه داشته و دارای باران سالیانه بین ۱۲۵۰ تا ۱۸۰۰ میلی متر داشته باشد . در صورت کمبود باران ، آبیاری ضروری است . 

تحمل این درخت به سرما کم است و به طوری کلی ، متوسط دمای کمتر از ۱۵ درجه مانع رشد و نمو آن بوده و سرمای زیر صفر را بیشتر از چند ساعت تحمل نمی کند . 

انبه به اختلاف زیاد دما شب و روز نیزحساس است و لذا در مناطق گرمسیری ، رشد و نمو مناسب آن به ارتفاع زیر ۶۰۰ متر و درمناطق نیمه گرمسیری به نواحی مسطح دریا محدود است . 

ناحیه نسبتا وسیعی از جنوب شرقی ایران شامل هرمزگان ، کهنوج و جنوب بلوچستان در حال پرورش انبه ، بصورت انبوه هستند.

 

 

خاک مناسب برای گیاه انبه 

 

انبه در انواع گوناگونی از خاک هایی که زهکشی مناسبی داشته باشند ، رشدمی کنند . این درخت به فضای زیادی برای رشد و گسترش ریشه نیاز دارد ، و لذا خاک های کم عمق برای آن مناسب نیستند . به لحاظ نوع خاک ، خاک های شنی لومی و نیمه سنگین مناسب تر بوده و خاک های سنگین ، شنی سبک و دارای املاح نمکی و یا حالت ماندابی ،نامناسب میباشند. زه کشی به خصوص در اوایل دوره رشد ضروری است و به طور کلی سطح آب زیرزمینی نبایستی از عمق ۸/۱ تا ۵/۲متر بالاتر باشد. 

مناسب ترین PH خاک برای کشت انبه بین ۵/۵ تا ۷ میباشد . 

 

 

روش کاشت درخت انبه 

 

انتقال نهال باید در شروع فصل بارندگی انجام گیرد . درختان پیوندی را در سطح ۱۲ * ۱۲ متر و درختان غیر پیوندی را باید در سطح ۱۴ * ۱۴ متر کشت نمود . عمق چاله ها ۱ متر و طول و عرض چاله هم ۱ متر باشد . خاک سطح الارض و تحت الارض را از هم جدا کرده و سپس خاک سطح الارض را با یک حلب ۲۰ لیتری کود حیوانی یا کمپوست مخلوط نمود و چاله را از این مخلوط پر کرد . خاک اطراف گیاه را با پا سفت می کنند و از خاک تحت الارض برای حلقه دور درخت استفاده می کنیم . 

 

 

روش کوددهی برای گیاه انبه 

 

برای رشد و نمو مناسب گیاه باید هر سال از کودهای شیمیایی استفاده نمود . میزان مصرف کود شیمیایی در سال اول بعد از کاشت گیاه بوده و در سال های بعد همزمان با شروع فصل بارندگی خواهد بود . هم چنین مصرف کودهای ازتی قبل از شکوفه دهی درخت در تثبیت میوه موثر است . 

 

معمولا میزان مصرف کودشیمیایی نیترات آمونیم همراه با کلسیم به شرح ذیل می باشد :

 

سال اول ۵۰ گرم 

سال دوم ۱۰۰ گرم 

سال سوم ۱۵۰ گرم 

سال چهارم ۲۰۰ گرم 

 

اگر کمبود پتاس در خاک وجود داشته باشد ، می توان از کود شیمیایی مرکب با ترکیب ۱۸ ـ ۱۵ ـ ۱۲ به جای کود فوق استفاده نمود . در این صورت ۱۰۰ گرم برای هر درخت در سال اول و ۱۵۰ گرم در سال دوم و ۲۰۰ گرم در سال سوم توصیه می شود . در سال های بعد با توجه به وضعیت پتاس خاک باید میزان مورد نیاز افزایش یابد . 

کاربرد محلول های حاوی ریز مغذی شامل مس ، روی ، منگنز نیز مفید است . این کار بهتر است که در سال اول کاشت سه بار در سال و در سال های بعد حداقل یک بار در سال صورت بگیرد . بهترین زمان برای مصرف کود حیوانی اوایل آذر و دی ماه و مصرف کودهای ازته و فسفر در اواسط بهمن ماه موثر تر است . 

مؤسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری ، میزان مصرف کودهای NPK را برای درختان بارور ۶۸۰ ـ ۱۸۵ـ‌۷۳۰ گرم در سال توصیه نموده است .  

 

 

روش آبیاری درخت انبه

 

آبیاری درختان انبه بستگی مستقیم به شرایط آب و هوایی و میزان بارندگی دارد . چنانکه در مقدمه ذکر شد ، در مناطقی که بارندگی کافی است ، نیاز به آبیاری درختان مسن بسیار کم است . به طور کلی برای دوره های اولیه دو تا سه ماه پس از کشت ، آبیاری سه بار در هفته صورت می گیرد . در دوره های بعد آبیاری در تابستان یک بار در هفته و در زمستان هر دو هفته یک بار انجام می شود . درختان مثمر دو تا سه بار در ماه آبیاری می شوند . در دوره ۲ تا ۵/۲ ماهه قبل ازگل دهی از آبیاری اجتناب می شود . این کار رشد سبزینه ای را دچار وقفه کرده و در نتیجه باعث گل دهی بهتر می شود بنابراین در زمان گل دهی نیز باید از آبیاری اجتناب کرد و در صورت لزوم یک آبیاری سبک پس از دوره مذکور و قبل از شکوفایی گل ها انجام می گیرد . پس از تثبیت میوه ها ، آبیاری بایستی به طور مستمر انجام شود . 

 

 

روش هرس درخت انبه 

 

درخت انبه به صورت گنبدی شکل و تا حدود زیادی متناسب رشد می کند ولذا به هرس زیاد نیاز ندارد . با یک برنامه هرس می توان گسترش متوازن شاخه ها و امکان استفاده حداکثر از سطح برگ ها را فراهم کرد . شاخه های ضعیف ، خشک ، بیمار و آفت زده و یا رو به داخل که همیشه در سایه هستند را بایستی جدا کرد . در سال اول نهال را تا ارتفاع ۱ متر قطع می کنند تا اسکلت تاج درخت شکل گیرد در سال دوم ۴ تا ۵ شاخه که بین آنها دارای فضای مناسبی باشد انتخاب می کنند تا شاخه اصلی درخت را تشکیل دهد و شاخه های دیگر را قطع می نمایند. 

 

 

روش صحیح برداشت انبه 

 

درخت انبه از سال چهارم یا پنجم بعداز کاشت شروع به میوه دادن می کند و بعد از ۸ سال میزان تولید آن افزایش می یابد . در ۲۰ سالگی به رشد کامل می رسد . 

هر درخت باید در سال بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ عدد میوه تولید نماید . بعضی از ارقام در سال می توانند ۱۰۰ عدد میوه تولید نمایند . از نظر تولید ، ارقام انبه نظم هماهنگی ندارند به طوری که در یک برداشت کم از نظر تولید ، ارقام انبه نظم هماهنگی ندارد به طوری که در یک برداشت کم از نظر تعداد امکان افزایش کیفیت میوه وجود دارد. 

معمولا از گلدهی تا زمان رسیدن میوه ها ۳ تا ۶ ماه طور می کشد . برداشت میوه ها با تغییر رنگ آن از سبز به زرد شروع می شود و معمولا در این حالت بریکس میوه بیشتر از ۷ می باشد . میوه ها را باید در فواصل زمانی منظم برداشت نمود . میوه ها را به آرامی در دست گرفته و میچینند و سپس بسته بندی می نمایند . میوه ها همراه با ۵ تا ۱۰ سانتی متر از دم میوه چیده می شود . برای حمل و نقل و صادرات میوه باید دم میوه ها را تا ۲ سانتی مترکوتاه نموده و شستشو می دهیم تا مواد زاید و بقایای سم از بین برود و سپس در جعبه قرار می دهیم . برای جلوگیری از شکستن شاخه های درخت در زمان برداشت از نردبان یا بالابرها باید استفاده نمود .

 

نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا